Zásady potvrzování inzerátù

Klíčové body pro jistotu zveřejnění inzerátu:

Je všeobecně zakázáno:

 • mít na stránce stejný inzerát víckrát zároveň
 • vložit stejný inzerát do různých oddílů nebo kategorií
 • uvádět v nadpisu a/nebo popisu inzerátu odkaz na jinou internetovou stránku
 • podávat inzerát reklamního charakteru (bez ohledu na obor)
 • umístovat inzerát, jehož obsah je v rozporu se zákonem či předpisy, neodpovvídá dobrým mravům či smyslu zveřejnění; a/nebo by mohl pobuřovat/šokovat čtenáře
 • podávat inzerát do jiného oddělení než zboží na prodej
 • použít fotografii, která nepředstavuje zboží na prodej
 • použít stejnou fotografii k více inzerátům
 • popisovat inzerát jinak než názvem příslušného výrobku/zboží/předmětu

Každý inzerát smí nabízet k prodeji pouze jedno jediné “zboží či službu”.
Je přípustné v komentáři upřesnit, že je k dispozici více stejných exemplářů, jsou-li téže značky, typu a roku. Nicméně nemohou být podrobně popsány v hlavní části inzerátu.

Příklad komentáře: “k dispozici 2 exempláře”

V některých rubrikách tolerujeme výjimky:
Náhradní díly k témuž stroji
Skladovací materiál: může zahrnovat sestavu jako například: 3 jednotky o 1000 metrických centů, atd.

Lze nabízet série stejného materálu, ale uvedená cena musí být celková (jednotkové ceny odmítnuty)

Inzeráty musí být zadány do rubriky odpovídající prodávanému “zboží nebo službě”.
Špatně zařazený inzerát může být odmítnut nebo přeřazen, figurují-li v něm nutné informace požadované v nové rubrice.

Pokud vaše “zboží či služba” nezapadá do žádné kategorie, použijte třídění “jiné”, které figuruje v každé rubrice.

Všechna pole označená hvězdičkou ”*” jsou povinná a musí být vyplněna.

Pokud značka vaší techniky, rasa vašeho zvířete, rozměr pneumatiky vašeho zboží nefigurují v seznamu, můžete o to požádat při zadávání inzerátu. V tom přípoadě vás vyzýváme, abyste vložil(a) fotografii vašeho “zboží či služby” s viditelnou značkou pro usnadnění potvrzení.

Vyplňte co nejpečlivěji pole, i ta volitelná, neboť podrobný inzerát zaujme širší publikum a vaše kontakty budou lépe informované.

Komentáře k inzerátům musí obsahovat doplňující informace o “zboží nebo službách” na prodej. V žádném případě nesmí obsahovat:

 • internetové adresy webových stránek, fór, sociálních sítí…
 • telefonní čísla nebo e-mailové adresy
 • reklamy na události (dny otevřených dveří, slevy nebo reklamní dny).
 • podrobnosti o činnostech prodejce (Distributor těchto značek ../ ).
 • další inzeráty o prodeji nebo o vyhledávání: “prodává také / vyhledávání”
 • nabídky k výměně jednho zboží za jiné.
 • komentáře očerňující prodejce, značku nebo něco jiného.

Hlavní fotografie k inzerátu musí odpovídat výhradně stroji popsanému v inzerátu.
Mohou ji doplňovat fotografie další fotografie nebo plány (výkresy, údajové štítky nebo specifikace), ale výlučně jako doplňující fotografie.
Stejná fotografie se nesmí v žádném případě objevit u několika různých inzerátů.

Logo v rohu fotografie je “tolerováno”, pokud nezakrývá prodávané “zboží nebo službu”a nezabírá-li příliš mnoho místa na fotografii.
Je vyloučeno vkládat do fotografií reklamy nebo události.
Filmové záběry a komentáře jsou rovněž zakázány.

Fotografie získané na Internetu nebo na stránkách konstruktérů podléhají právům a lze je používat pouze se souhlasem majitele. Za jejich neoprávněné použití odpovídá inzerent a může být důvodem soudního stíhání.

Inzerát s fotografií je prohlížen 5krát více než inzerát bez fotografie a inzerát s 10 fotografiemi je prohlížen 15krát více než inzerát s jedinou fotografií. Na stránky Agriaffaires a Machineryzone můžete zdarma vložit až 10 fotografií. Nyní můžete při zadávání inzerátu obracet a upravovat vaše fotografie podle chuti.

Naše stránka nabízí i inzeráty na novou techniku na rozdíl od použité techniky. Tento druh inzerátů mohou podávat pouze odborní prodejci.

Ve Francii, Itálii, Belgii, Lucembursku a Švýcarsku nemohou podávat inzeráty na novou techniku národní distributoři a konstruktéři techniky za sebe ani za nikoho jiného, kdo má řídicí nebo většinový kapitál společně s jejich.

Za novou je považována jakákoli technika, jejíž počet hodin použití je méně než 20 h nebo než 50 km (vystavená či ukázková technika).
Za použitou lze považovat techniku, jakmile se na fotografiích objeví stopy/známky opotřebení.

U jakéhokoli inzerátu na nové zboží: fotografie je povinná a musí odpovídat fotografii stroje ve skladu prodejce.
Lze ji doplnit dalšími fotografiemi nebo plány (výkresy, údajové štítky nebo specifikace), ale pouze jako doplňující fotografie.
Technika musí být ihned dostupná.
U náhradních dílů je přípustné vložení fotografie z katalogu.

Tento druh inzerátů mhou podávat pouze podnikatelé specializující se na pronájem.
V jednom inzerátu lze nabízet pouze jediné zboží.
Pole “Typ pronájmu” je povinné a musí být vyplněno (s nebo bez řidiče)
Údaje o ceně za den a výše kauce jsou rovněž povinné
K pronájmu lze nabízet pouze hmotná zboží.

Pokud se inzerát netýká oboru činnosti našich stránek (oblasti zemědělství a TP), nelze jej vydat.
Přijímáme pouze inzeráty, které mají odborný rámec a ne pro soukromé či domácí použití (nádobí, nábytek, …)
Nehodí-li se inzerát do rubriky “jiné”, musí být zařazena do rubrik “Různá technika > jiná technika”, jedná-li se o mechanickou či motorizovanou techniku, nebo do rubriky “Různé”, jedná-li se o výrobky (nepodléhající legislativě) nebo neživého materiálu.

Jak správně zveřejnit inzerát poptávky?

 • Zvolte si rubriku, které odpovídá hledané zařízení.
 • Nadpis inzerátu musí být jasný a nesmí obsahovat jméno společnosti.
 • Inzerát nesmí v žádném případě obsahovat nabídky prodeje ani služeb.
 • Reklama na výrobek, společnost nebo služby je zakázána.
 • Jakékoli sdělování telefonního čísla, e-mailu, adresy pro rychlé zasílání zpráv nebo webové adresy je zakázáno.
 • Inzerát se smí týkat jen jediného zařízení nebo typu zařízení.

Tip: Snažte se o maximální přesnost kritérií vyhledávání, abyste zvýšili šance na nalezení prodejce.

Zvláštnosti následujících rubrik :

a) Kočky/Psi

V inzerátech « Psi a kočky » a podle zemědělského zákoníku, článku 276-5 ze 6. ledna 1999, uvádějte v inzerátu povinně následující prvky:

 • Vaše identifikační číslo SIRET nebo SIREN pro živnostníky
 • Číslo tetování každého štěněte nebo, chybí-li, číslo tetování matky štěňat a počet štěňat z vrhu nabízeného k prodeji.
 • Věk zvířete nebo jeho datum narození
 • Existence nebo neexistence zápisu ve státem uznané plemenné knize (LOF).

Jakékoli zvíře přenechané zdarma či za úplatu musí být tetované a očkované: uveďte údaje « tetované a očkované ».

Je ZAKÁZÁN nákup či přenechání zdarma či za úplatu bojových psů 1. kategorie, to znamená psů, kteří nejsou zapsáni v rodokmenu uznaném ministerstvem zemědělství a jsou přirovnatelní morfologickými vlastnostmi k psům těchto ras:

 • Staffordshirský teriér a americký staffordshirský teriér (tyto dva druhy psů jsou obvykle nazýváni « pit-bullové »)
 • Mastiffové, obvykle nazýváni « boer-bullové »
 • Tosa.

b) Hospodářská zvířata

Každý inzerát se musí týkat pouze jediného zvířete, s výjimkou prodeje stáda stejného druhu. Žádný inzerát upozorňující na den otevřených dveří či jinou událost nebude zveřejněn.

Musí být uvedena energetická třída nemovitosti k bydlení (diagnostika DPE a GES), neboť od 1. ledna 2011 jde o zákonnou povinnost. V případě neuvedení nese odpovědnost inzerent.

Podpora pro zemědělce: jsou přijímány pouze inzeráty zemědělců a živnostníků.
Podpora pro podnikatele: jsou přijímány pouze inzeráty ETA a živnostníků se zaregistrovanou firmou.

Pozor, inzeráty s podporou nesmí v žádném případě podávat osoby GAEC, neboť v souladu s oběžníkem ministerstva zemědělství DGPAAT/SDEA/C2011-3032 z 27/04/2011 "GAEC nemohou zasvětit část své činnosti podpoře služeb.”

V této rubrice nejsou přijímány nabídky na dopravu strojů. Existuje seznam dopravců, neboť doprava podléhá schvalování.

Přijímáme pouze jediný druh slámy nebo krmiva v každém inzerátu.
Vyzýváme vás, abyste zadával(a) inzerát podle druhu slámy / krmení nebo upřesnil(a), zda se jedná o směs.
Stejně tak vás upozorňujeme, že nepřijímáme informace jako % sušiny.

Podle upraveného nařízení č. 81-605 z 18. května 1981 je zakázán prodej farmářských semen. Prodáváte-li certifikovaná semena, uveďte to prosím v textu vašeho inzerátu.

Distribuce výrobků na ochranu rostlin poléhá předpisům a jakékoli inzeráty týkající se těchto výrobků musí být v souladu s platnými předpisy. V případě nedodržení těchto předpisů nese odpovědnost inzerent.

Po jeho doručení správou: Schválení podniku je vyvěšeno ve veřejně přístupných zařízeních, u vstupu nebo v oddělení fytofarmaceutických výrobků. Podnik lze přesně identifikovat v komunikačních nástrojích a jeho obchodních a technických dokumentech. Informuje o svém schválení a upřesňuje schválenou(é) činnost(i), jakmile jsou fytofarmaceutické výrobky zmíněny.