Zásady ochrany údajů

Abyste mohli používat službu na stránce Agriaffaires s maximální jistotou, uvádíme v těchto zásadách ochrany osobních údajů způsoby a podmínky, za nichž společnost MB Diffusion shromažďuje, zpracovává a chrání vaše osobní údaje.

I -Typ shromažďovaných údajů


 • Údaje, které zadáváte

  Povinnost či dobrovolnost udávání těchto údajů je vyznačena při zadávání hvězdičkou.

  Vytvoření účtu

  Pokud si na stránce Agriaffaires vytváříte účet, musíte nám sdělit následující informace: země, oblast činnosti, oslovení, příjmení, jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo.

  Můžete nám také sdělit následující údaje: datum narození, fotografie, povolání.

  Pokud ze svého účtu nakupujete kredity, musíte nám také sdělit platební údaje (číslo platební karty), které budou přístupné pouze našemu poskytovateli platebních funkcí, který je vázán bezpečnostní normou, tzv. „PCI-DSS“ (Payment Card Industry Data Security Standard). Náš poskytovatel služeb, který působí v pozici subdodavatele, má přístup k osobním údajům, které jsou přísně nezbytné pro provedení jeho služeb, nesmí je však použít k jiným účelům. Tyto osobní údaje navíc musí zpracovávat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

  Podání inzerátu

  Pokud na stránce Agriaffaires zadáváte inzerát, musíte nám sdělit následující informace: země, oblast činnosti, oslovení, příjmení, jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo. Musíte nám také sdělit své platební údaje (číslo platební karty) pro úhradu poplatků za vložení inzerátu a za možnosti zveřejnění; tyto údaje budou přístupné pouze pro našeho poskytovatele platebních služeb, který jedná v postavení subdodavatele.

  Odpověď na inzerát

  Když odpovídáte na inzerát, musíte nám sdělit své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a zemi. Pokud odpovídáte na nabídku zaměstnání, můžete importovat svůj životopis.

  Vyhledávání s geolokalizací

  S využitím funkce „Všechno vybavení v mém okolí“ na úvodní stránce vyslovujete souhlas s tím, že nám sdělíte své údaje o geolokalizaci, abychom mohli reagovat na vaše vyhledávání vybavení ve vašem okolí.

  Kontaktovat podporu zákazníků nebo ohlásit

  Pokud se obracíte na naši podporu zákazníků, musíte nám sdělit své jméno, oblast činnosti, zemi, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Osobní údaje nám můžete sdělit v předmětu zprávy nebo v textu zprávy.
  Pokud oznamujete inzerát, musíte nám sdělit svou e-mailovou adresu a vyplnit políčko komentáře.

  Přepravní služba:

  Pokud zadáváte výběrové řízení za účelem získání cenových nabídek od našich partnerů zabývajících se přepravou, musíte nám sdělit své příjmení, jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a místa odjezdu a příjezdu přepravy. Tyto informace budou předány našim partnerům zabývajícícm se přepravou, aby mohli vytvořit cenovou nabídku a odpovědět na vaši žádost o poskytnutí informací.

  Služby odborníků:

  Pokud požadujete odborný posudek na vaše vybavení, musíte nám sdělit své jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a poštovní adresu. Tyto informace budou předány naší partnerské společnosti Peritia Services, která bude moci reagovat na vaši žádost o služby odborníka.

  Služby financování:

  Pokud zadáte žádost o financování vybavení, musíte nám sdělit své jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, faxové číslo a poštovní adresu. Tyto informace budou předány naší partnerské společnosti Crédit Agricole, která bude moci zpracovat vaši žádost o kontakt a zašle vám osobní nabídku financování.

 • Údaje, které automaticky shromažďujeme na základě toho, jak využíváte naše služby

  Ukládáme údaje o používání, jakmile přistoupíte k našim službám (nebo je jakýmkoli způsobem použijete), což zahrnuje naše stránky a naše aplikace, zejména když provedete vyhledávání, odpovíte nebo podáte inzeráty. Vykonáváme zejména měření počtu návštěvníků, měříme například počet prohlédnutých stránek, počet návštěvníků na stránce i činnost návštěvníků na stránce a četnost jejich návratu. Používáme identifikační údaje pro připojení a soubory cookies i vaši adresu IP, abychom zajistili vaši identifikaci a uložili údaje o vaší činnosti.

  Můžeme také shromažďovat technické údaje o vašem připojení k internetu, o vašem prohlížeči a vašem vybavení.

II - Využívání vašich údajů


 • Na základě plnění závazné smlouvy využíváme vaše údaje k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, zejména pak:

  • zajistit zveřejnění vašeho inzerátu;
  • zajistit vytvoření a správu vašeho účtu;
  • umožnit vám číst si doručené zprávy a kontaktovat další uživatele;
  • prodávat a fakturovat poplatky za zveřejnění vašich inzerátů;
  • zasílat vám e-maily o tom, jak využíváte naše služby;
  • odpovídat na vaše otázky podané na podporu zákazníků;
  • zajišťovat váš kontakt s partnerskou společností společnosti MB Diffusion;
  • umožnit vám sdílení inzerátu.
 • Na základě našeho oprávněného zájmu vaše údaje použijeme k těmto účelům:

  • vytvářet statistiky a marketingové analýzy, abychom pochopili, jak využíváte našich služeb;
  • nabízet vám obsah přizpůsobený vašim požadavkům a zlepšovat vaše uživatelské zkušenosti;
  • zasílat vám jako uživateli obchodní a/nebo reklamní nabídky výhradně od společnosti MB Diffusion, které se budou týkat výlučně služeb Agriaffaires;
  • bojovat proti podvodům.
 • Na základě našeho oprávněného zájmu používáme vaše údaje i pro to, abychom přizpůsobili naši reklamu na naší stránce, můžeme ji upravovat s využitím následujících údajů, které se použijí společně nebo samostatně:

  • údaje získané prostřednictvím využívání našich služeb (navštívené kategorie inzerátů);
  • identifikační údaje pro připojení a technické údaje uvedené v předchozím článku, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookies a sledovacích prvků.

  S vaším souhlasem můžeme:

  • zadejte své geolokalizační údaje, abychom vám mohli nabízet inzeráty nacházející se v blízkosti vašeho umístění.
  • sdílet vaše údaje s našimi reklamními partnery, osobami odpovědnými za zpracování, a to pro účely přizpůsobení reklamních sdělení na naší stránce nebo na třetích stránkách.
   Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat našim třetím partnerům bez vašeho souhlasu. Pokud však kliknete na některou reklamu, její zadavatel se může dozvědět, že jste se podívali na stránku, na kterou jste klikli.
  • zasílat vám obchodní a/nebo reklamní sdělení od třetích osob, ale výhradně s vaším souhlasem, který nám udělíte po obdržení zprávy od společnosti MB Diffusion, která nabízí možnost dostávat nabídky od těchto třetích společností.
   Společnost MB Diffusion neprovádí žádný prodej databází třetím společnostem.
  • poskytovat vaše údaje některým z našich partnerů, pokud hledáte možnosti pro financování, služby odborníka nebo dopravní prostředek.

  Můžeme vaše údaje zpracovat pro účely dokazování a v rámci dodržování našich zákonných povinností.

III - Příjemci údajů


Údaje, které shromažďujeme, jsou přístupné našim poskytovatelům služeb, kteří působí v pozici subdodavatelů a po správní a technické stránce pomáhají realizovat cíle uvedené výše (poskytovatel hostingu, poskytovatel platebních služeb, reklamní technologie...). V tomto ohledu mohou být shromažďované údaje předány mimo Evropskou unii. V takovém případě zaručujeme, že tento přenos bude proveden do zemí, které prokazatelně zaručují odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů, nebo alespoň na základě příslušných záruk stanovených zákonem.

Abychom mohli dodržet své zákonné povinnosti, mohou být vaše osobní údaje předány také příslušným správním a soudním orgánům, a to pouze na základě soudního dožádání.

Někteří poskytovatelé, které oslovíme, mohou shromažďovat údaje jako osoby odpovědné za zpracování: jedná se o naše poskytovatele reklamních služeb, viz zde.

Pokud podáte žádost o služby odborníka, o financování nebo o přepravu u našich partnerů prostřednictvím on-line formulářů na naší stránce, budou vaše kontaktní údaje předány jednomu či více našim partnerům (podle kritérií, která uvedete). Seznam těchto partnerů pro přepravu najdete zde, služby odborníka, financování.

Pokud odpovíte na inzerát, budou vaše kontaktní údaje předány zadavateli inzerátu, který inzerát podal a který je v pozici osoby odpovědné za zpracování.

IV - Osoba odpovědná za zpracování


Společnost MB Diffusion, vedená u RCS d’Evry pod číslem SIREN 432 552 966, sídlo společnosti 98 Allée des Champs Elysées, 91080 COURCOURONNES, již zastupuje pan Olivier Eudes-Flavier, generální ředitel, je odpovědná za zpracování údajů, které shromáždí na stránkách služby Agriaffaires

V rámci svých správních (právních, účetních...) a technických procesů (analytické nástroje...) využívaných k podnikatelské činnosti společnosti MB Diffusion je osobou odpovědnou za zpracování také společnost Schibsted France, mateřská společnost společnosti MB Diffusion.

V - Doba uložení


Doba uložení vašich osobních údajů se liší podle účelu jejich shromažďování:

 • Údaje o zákazníkovi (totožnost, elektronické kontakty, historie používání služeb) se ukládají 3 roky od ukončení obchodního vztahu;
 • Geolokalizační údaje budou archivovány pouze po nezbytně dlouhou dobu pro realizaci vašeho geolokalizovaného vyhledávání inzerátů;
 • Údaje související se správou vašeho účtu a vašich inzerátů se ukládají po dobu 5 let od jeho vymazání, a to výlučně pro účely dokazování;
 • Dokumentace a účetní doklady se ukládají 10 let pro účely účetního dokazování;
 • Údaje týkající se vaší platební karty ukládá náš poskytovatel platebních služeb až do úplného uhrazení, a pro účely dokazování v případě reklamací po dobu 13 měsíců nebo 15 měsíců, jedná-li se o platební kartu s odloženým strháváním.
  Kryptogram vaší karty se ukládá jen po dobu nezbytně nutnou pro realizaci každé transakce;
 • Údaje, které by mohly být předmětem soudního dožádání (údaje o připojení, totožnost, kontaktní údaje, údaje o transakcích) se ukládají 12 měsíců od okamžiku jejich získání.

VI - Vaše práva


V souladu s předpisy o osobních údajích máte následující práva související s vašimi osobními údaji:

 • Přístup: jedná se o vaše právo získávat potvrzení, že vaše údaje jsou zpracovávány nebo ne, a pokud ano, mít přístup k těmto údajům;
 • Oprava: jedná se o vaše právo získat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných údajů nebo případně požádat o doplnění neúplných údajů;
 • Odstranění/vymazání: jedná se o vaše právo získat bez zbytečného odkladu vymazání vašich údajů bez ohledu na povinnosti nebo nutnost následného uložení;
 • Omezení: jedná se o vaše právo dosáhnout omezení zpracování, pokud vůči tomu vznesete námitku, pokud vznesete námitku proti přesnosti vašich údajů, pokud se domníváte, že jejich zpracování je nezákonné, nebo pokud to potřebujete pro stanovení, uplatnění nebo obranu vašich práv u soudu;
 • Vznášení námitek: jedná se o vaše právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování vašich údajů ze strany společnosti MB Diffusion, a to kromě případů, kdy jde o legitimní a naléhavé důvody na straně společnosti MB Diffusion. Máte také právo vznést námitku vůči zpracování prováděného pro účely výhledu;
 • Přenosnost: jedná se o vaše právo získat údaje ve strukturovaném formátu, aktuálně používaném, strojově čitelném a interoperabilním a předávat je jiné osobě odpovědné za zpracování, aniž bychom tomu bránili;
 • Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výlučně na automatizovaném zpracování s právními důsledky, které by se vás mohly týkat, pokud toto rozhodnutí není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, kdy je právně povoleno;
 • Máte právo podávat reklamaci u kontrolního orgánu;
 • Máte právo poskytovat pokyny týkající se dalšího nakládání s vašimi osobními údaji v případě úmrtí.

Můžete mimo jiné kdykoli upravovat osobní údaje na svém uživatelském účtu. Stačí jen přejít na svůj účet a kliknout na kartu „Můj profil“.

Můžete uplatnit svá práva na zapomenutí, přenosnost a právo na přístup na kartě „Můj profil“ vašeho uživatelského účtu. Chcete-li uplatnit další práva, obraťte se prosím na naši podporu zákazníků.

Rozhodnutí o tom, jak využíváme soubory cookies, můžete také uplatnit kliknutím zde.

VII - Pracovník pro ochranu osobních údajů


Společnost Schibsted France, jednou z jejíchž poboček je společnost MB Diffusion, jmenovala pracovníka pro ochranu osobních údajů. Je možné se s ním spojit pomocí e-mailové adresy: fr.privacy+mb-diffusion@schibsted.com nebo poštou: Schibsted France, le délégué à la protection des données, 85-87 rue du Faubourg Saint-Martin – 75010 Paris.

VIII - Zabezpečení vašich údajů


Vaše údaje chráníme pomocí technických a organizačních opatření, která jsou vhodná pro zajištění úrovně zabezpečení odpovídající riziku. Naše ochranná opatření zahrnují především prvky typu firewall, kontroly fyzického přístupu do našich databázových center a kontroly povolení přístupu k informacím.

Soubory cookies:

Společnost MB Diffusion vás jasně a transparentně informuje o používání souborů cookies při vašem pohybu na našich stránkách a v našich aplikacích.

I - Co je to soubor cookie?

Soubor cookie je textový soubor uložený na pevném disku vašeho koncového zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon) prostřednictvím programu pro prohlížení, a to při prohlížení nějaké on-line služby.
To znamená, že obdržíme soubor cookie www.agriaffaires.cz vždy, když otevřete nějakou stránku na našem webu ze svého počítače nebo mobilního zařízení. Soubory cookie, které my nebo třetí osoby uloží při vaší návštěvě naší stránky nebo našich aplikací, vás nerozpoznají osobně jako osobu, ale rozpoznají pouze zařízení, které právě používáte. Soubory cookies neukládají žádné citlivé osobní údaje, pouze poskytují informace o vašem pohybu na stránce tak, aby bylo možno vaše zařízení později znovu rozpoznat.
Soubory cookies nezpůsobují vašemu zařízení žádnou škodu, ale umožňují snadněji například vyhledat vaše preference, předem vyplnit některá políčka a přizpůsobit obsah našich služeb.
Pouze vy sami rozhodnete, zda si přejete mít soubory cookies uložené na svém zařízení, a můžete snadno kontrolovat ukládání souborů cookies. Konkrétní informace o správě a kontrole souborů cookies získáte v oddíle "Vaše rozhodnutí týkající se souborů cookies".

II - Soubory cookies používané společností MB Diffusion

1. Funkční soubory cookies

Funkční soubory cookies, které vysíláme, nám umožňují:

Tyto soubory cookies se ukládají po dobu 13 měsíců.

2. Analytické soubory cookies

Analytické soubory cookies, které vysíláme, nám umožňují lépe znát naše stránky a aplikace a zlepšovat pohyb uživatelů tím, že vytváříme statistiky a objemy návštěv a použití (navštívené oddíly a obsah, cesta...).

Tyto soubory cookies se ukládají po dobu 13 měsíců.

3. Soubory cookies cílené reklamy

Ve vazbě na vaše návštěvy stránky Agriaffaires můžeme umístit na vaše koncové zařízení soubory cookies, abychom vytvořili uživatelské profily a umožnili vám využít cílový reklamní obsah, který je výhodný pro vás a pro vaše oblasti zájmu, a to na naší stránce, jak je uvedeno v našich zásadách ochrany údajů.

Používají se také reklamní soubory cookies:

Životnost našich souborů cookies cílené reklamy je 60 dní.

III - Soubory cookies našich partnerů

Soubory cookies mohou být ukládány do vašeho prohlížeče s vaším souhlasem prostřednictvím našich partnerů, kteří vystupují v pozici osob odpovědných za zpracování. Pak se hovoří o souborech cookies třetích stran.

K tomu dochází:

Společnost MB Diffusion nespravuje soubory cookies partnerských společností a nemá žádnou kontrolu ani odpovědnost ve vztahu k těmto souborům a k používání údajů shromážděných jejich prostřednictvím. Z tohoto důvodu doporučujeme podívat se na vlastní zásady ochrany údajů těchto partnerů napojených na tyto soubory cookies.

Seznam těchto partnerů a způsob ukládání jejich souborů cookies do vašeho prohlížeče můžete zobrazit a prostudovat kliknutím zde.

IV - Vaše rozhodnutí ve vztahu k souborům cookies

Kdykoli můžete vyjádřit nebo upravit svá přání v souvislosti se soubory cookies, a to níže uvedenými postupy:

Další užitečné zdroje

Další informace o souborech cookies a možnostech, které máte v této oblasti, získáte z následujících zdrojů:

Obraťte se na nás v případě jakýchkoli dotazů nebo žádostí v souvislosti se soubory cookies umístěnými na naší stránce a/nebo s cílenou reklamou, a to pomocí tohoto odkazu.