Osobní údaje a soubory cookies

Tato politika ochrany osobních údajů stanovuje způsoby a podmínky, za nichž špolečnost MB Diffusion spravující stránky Agriaffaires a MachineryZone shromažďuje, zpracovává a chrání vaše osobní údaje v souladu se zákonem o informatice a svobodách. Cílem této politiky ochrany osobních údajů je informovat uživatele o způsobech shromažďování a zpracovávání jejich údajů, o přijatých ochranných opatřeních a o právech, která mají k dispozici v souvislosti se zpracováním jejich údajů.

Definice:

"Data" označují veškeré údaje týkající se fyzické osoby ve smyslu definice osobních údajů v článku 2 zákona o informatice a svobodách ze dne 6. ledna 1978 č. 78-17.

"Informace" označují veškeré informace, které nemají osobní povahu, jak je definuje článek 2 zákona o informatice a svobodách, a které se týkají uživatelů z řad fyzických nebo právnických osob.

Shromažďování a konečnost údajů a informací:

Shromažďujeme a používáme vaše údaje, abychom zajistili vytvoření uživatelského účtu, zajistili funkčnost našich služeb a dokázali hodnotit a zlepšovat naše služby.
Informace shromažďované v okamžiku přihlášení: když si založíte nebo upravíte účet na Agriaffaires, poskytnete nám osobní údaje, jako je vaše jméno, vaše uživatelské jméno, vaše heslo a vaše e-mailová adresa i všechny ostatní údaje poskytované v okamžiku přihlášení. Tyto informace si zachovávají důvěrný charakter.

Úpravy našich služeb:

Informace a údaje, které se vás týkají, nám umožní zlepšit a upravovat služby, které vám nabízíme, a informace, které vám zasíláme.

Údaje shromážděné na naší stránce:

Shromažďujeme a zpracováváme zejména vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zaměstnání, IP adresu, údaje o připojení a údaje o navigaci, historii objednávek.
Povinná nebo dobrovolná povaha údajů je zveřejněna již během poskytování, a to ve formě hvězdičky. Některé údaje jsou shromažďovány automaticky jen při vašem pohybu na stránce.
Provádíme také měření návštěvnosti, měříme tedy například počet zobrazených stránek, počet návštěv na stránce i činnosti návštěvníků na stránce a četnost, s níž se vracejí.

Osoba odpovědná za zpracování a adresáti údajů:

Data získaná na stránce Agriaffaires jsou určena výhradně pro společnost MB diffusion SAS provozující stránky Agriaffaires a MachineryZone. Mohou být poskytnuta pobočkám ze skupiny MB diffusion SAS nebo poskytovatelům služeb, které společnost MB Diffusion SAS využívá v rámci provádění služeb a objednávek zejména v oblasti správy, provádění, zpracovávání a úhrad.

Vaše práva v souvislosti se zákonem o informatice a svobodách:

Společnost MB Diffusion přikládá značný význam ochraně soukromí a osobních údajů. V souladu se zákonem č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informatice, souborech a svobodách (tzv. zákon "o informatice a svobodách") se na tuto stránku i automatizované zpracovávání nominativních údajů prováděné na této stránce vztahuje prohlášení na CNIL.
Zákazník této stránky je informován o tom, že informace, které uvádí na formulářích na této stránce, jsou nezbytné pro vyhovění jeho požadavku a jsou určené pro společnost MB Diffusion, odpovědnou za zpracování, a to pro účely správního a obchodního zpracování, a případně pro partnery společnosti MB Diffusion pro účely obchodních postupů. Při zveřejnění svého inzerátu na webové stránce Agriaffaires a na partnerských stránkách uživatel souhlasí s tím, že jeho kontaktní údaje, zejména pak jeho uživatelské jméno, poštovní adresa a telefonní číslo budou automaticky zveřejněny na stránce s jeho inzerátem v oddílu prodejce - Může nicméně zvolit možnost zakrytí části nebo všech těchto údajů, pokud si předplatí dodatečnou volbu "skrytí údajů". Uživatel může kdykoli tyto informace upravovat, pokud se obrátí na oddělení péče o zákazníky na následující adrese: contact-fr@agriaffaires.com nebo contact-fr@machineryzone.com. V souladu se zákonem o informatice a svobodách ze dne 6. ledna 1978 pozměněným zákonem ze dne 6. srpna 2004 máte právo přístupu, opravy a vznášení námitek v souvislosti s osobními údaji, které se vás týkají. Pro tento účel se obraťte na naše oddělení péče o zákazníky elektronickou poštou na následující adresu oddělení péče o zákazníky.
Bez ohledu na výše uvedené může společnost MB Diffusion zveřejňovat celkové statistiky bez uvedení jmen a všeobecné demografické informace týkající se uživatele a jeho činností.
Zákazník je informován o tom, že jeho osobní údaje budou zpracovány na území Evropské unie nebo mimo Evropskou unii v rámci různých služeb, zejména v souvislosti s vícenásobným šířením inzerátů. Společnost MB Diffusion vynaložila značné úsilí pro legalizaci tohoto přenosu a podala prohlášení na CNIL a podepsala smluvní doložky zaručující takovou úroveň ochrany osobních údajů, která odpovídá úrovni vyžadované zákony v rámci Evropské unie.
Uživatelé stránek musejí dodržovat ustanovení zákona o informatice, souborech a svobodách, za jejichž porušení hrozí trestní postihy.
Musejí se zejména zdržet toho, aby v souvislosti s nominativními informacemi, k nimž přistupují, jakkoli shromažďovali, nevhodně používali či v obecné rovině jednali jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit soukromí nebo pověst jiných osob.


Sdílení a zveřejňování informací: Nezveřejníme osobní a soukromé údaje mimo omezené situace uvedené níže:

 • Váš souhlas: zveřejníme a sdílet smíme vaše informace v souladu s vašimi pokyny, jako například pokud povolíte příjem e-mailů od třetích osob či partnerských společností.

 • Poskytovatelé služeb a bezpečnost údajů: můžeme využívat poskytovatele služeb pro dodávku služeb a provádění některých funkcí. Budeme sdílet vaše osobní a soukromé údaje s těmito poskytovateli služeb, pokud využívají ochranu osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a pokud tyto třetí osoby používají vaše osobní a soukromé údaje naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

Změna vašich osobních údajů: Pokud jste přihlášeni jako uživatel našich služeb, můžete upravovat údaje, které se vás týkají, pokud se obrátíte na naše oddělení péče o zákazníky pomocí kontaktního formuláře.

Umístění dat: Údaje a informace jsou umístěny na území Francie u společnosti ILIAD ENTREPRISES - 8 rue de la Ville l'Evêque - 75008 Paris.

Doba archivace: Údaje a informace se archivují po celou dobu platnosti uživatelského účtu. Po ukončení platnosti účtu se archivují po dobu vyžadovanou zákonem.

Změna těchto zásad: Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli pozměňovat. Dalším přístupem a používáním služeb po nabytí účinnosti těchto změn souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami uvedenými v nových zásadách ochrany osobních údajů.


Chcete vědět více o souborech cookies a jejich využití? Doporučujeme vám následující stránky: http://www.allaboutcookies.org/fr/, http://www.youronlinechoices.com/fr/, http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies//, http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

Soubory cookies:

Jako mnoho jiných webových stránek používáme i my soubory "cookies" a jiné obdobné technologie pro sběr dodatečných dat o používání stránek a pro zlepšování našich služeb. Stránky Agriaffaires a MachineryZone používají soubory cookies pro svůj provoz. Informační panel, který vás informuje o tomto použití, se zobrazí při vašem prvním připojení na stránku, a to předtím, než na ní kliknete. Tento pás vás odvede na tyto zásady ochrany osobních údajů. Níže uvádíme výpis toho, co byste měli vědět o souborech cookies, když používáte naše webové stránky.

Co je soubor cookie?
Soubory cookies jsou textové soubory umístěné na zařízení používaném při vaší návštěvě webové stránky. Při každé další návštěvě stránky umožní tento soubor cookie stránce rozpoznat vaše zařízení (poočítač, telefon, tablet atd.) a dočasně uložit informace o vašich návštěvách. Tento soubor cookie umístěný při vaší návštěvě mohou číst i jiné webové stránky. Při každé návštěvě mohou být používány různé druhy souborů cookies.

Soubory cookies umožňují webové stránce přizpůsobovat váš pohyb na stránce:

 • zobrazením důležitých parametrů navigace
 • připomínáním preferencí návštěvníka
 • zlepšováním obecného stavu navigace pro uživatele
 • omezením počtu zobrazených reklam

 

Soubory cookies na stránkách Agriaffaires a MachineryZone
Pokračováním návštěvy na naší webové stránce souhlasíte s tím, že budou soubory cookies umisťovány na vašem zařízení. Tyto soubory cookies jsou užitečné pro řádné fungování stránek Agriaffaires a MachineryZone. Můžete odmítnout, aby stránky Agriaffaires nebo MachineryZone umisťovaly soubory cookies na vaše zařízení. Chcete-li soubory cookies odmítnout, musíte upravit nastavení vašeho prohlížeče. Musíte mít na paměti, že pokud odmítnete soubory cookies umisťované stránkami Agriaffaires a MachineryZone, může se stát, že nebudete moci používat veškeré funkce stránek běžným způsobem.Chcete-li upravovat svá nastavení podle prohlížeče, najdete další informace na následujících odkazech:

 • Pro Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Pro Safari™: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR,
 • Pro Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr,
 • Pro Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies,
 • Pro Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

 •  

  Agriaffaires a MachineryZone používají následující typy souborů cookies:

  • Soubory cookies na stránce: anonymní soubory cookies, umožňují vám procházet různé části stránek, používat jejich funkce a přistupovat k soukromým oddílům. Tento druh souboru cookie neobsahuje data využitelná z marketingového hlediska. Pokud tyto soubory cookies odmítnete, stránky Agriaffaires a MachineryZone nebudou možná fungovat správně.
  • Soubory cookies třetích stran: anonymní soubory cookies vám umožňují - v některých případech - procházet mezi stránkami vydavatelské společnosti Agriaffaires a MachineryZone bez toho, že byste se museli znovu přihlašovat. Umožňují také stránkám Agriaffaires a MachineryZone - v jiných případech - zlepšovat stránky sběrem informací o prohlížení (to umožňuje například poznat nejčastěji navštěvované oddíly stránky). Některé partnerské služby stránek mohou tak umisťovat anonymní soubory cookies na vaše zařízení, když navštěvujete stránky Agriaffaires a MachineryZone, zejména aby vám mohly nabízet obsah související s vašimi zájmy nebo překládat obchodní nabídky.

  Sdílení a šíření informací: Nezveřejňujeme osobní a soukromé údaje mimo omezených situací, které jsou uvedené zde:

  Váš souhlas: Zveřejňujeme a sdílíme vaše informace v souladu s vašimi pokyny, například když povolíte příjem e-mailů od třetích stran nebo od partnerů.

  Poskytovatelé služeb: Můžeme využívat poskytovatele služeb pro dodávku služeb a provádění některých funkcí. Sdílíme vaše osobní a soukromé údaje s těmito poskytovateli, pokud se na ně vztahují povinnosti ochrany osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a pod podmínkou, že tyto třetí strany používají vaše osobní a soukromé údaje naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

  Změny vašich osobních údajů: Pokud jste přihlášeni jako uživatel našich služeb, můžete upravit údaje, která se vás týkají, pokud se obrátíte na naše oddělení péče o zákazníky prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Délka uchování: Soubory cookies budou uchovávány po dobu nepřekračující 13 měsíců.

  Změny těchto zásad: Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit tyto zásady pro používání souborů cookies. Pokud budete nadále používat služby po nabytí účinnosti těchto změn, zavazujete se dodržovat podmínky uvedené v nových zásadách ochrany osobních údajů.


  Chcete se dozvědět více o souborech cookies a jejich použití? Doporučujeme vám následující odkazy:http://www.allaboutcookies.org/fr/, http://www.youronlinechoices.com/fr/, http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ , http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/